ZPĚT Bohemia Patent

Sledování ochranných známek
ZPĚT na Hlavní stránku


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA SLEDOVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY
OBJEDNAVATEL:
Přesný název organizace nebo jméno
ADRESA:
pro doručování písemné poštovní korespondence
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:
e-mailová adresa:
Telefon včetně předvolby:
FAX včetně předvolby:
Kontaktní osoba:


PŘEDMĚT SLEDOVÁNÍ

Znění ochranné známky:
Číslo přihlášky ochranné známky:
Číslo zápisu ochranné známky:


Poznámky / Zvláštní dotazy:

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Já výše uvedený OBJEDNATEL závazně objednávám sledování ochranné známky a údaje mnou zadané jsou pravdivé. Souhlasím s podmínkami a cenou dané služby a zavazuji se řádně a včas uhradit fakturu za sledování ochranné známky.