ZPĚT Bohemia Patent

Označní původu
ZPĚT na Hlavní stránku


  Ochrana označení původu výrobků je jednou z nejstarších kategorií průmyslového vlastnictví. Označením původu ve smyslu zákona je zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím včetně činitelů přírodních nebo lidských. Kromě výrobků průmyslových a řemeslných lze označením původu chránit i výrobky zemědělské či přírodní.

Označení původu může tvořit buď pouhé zeměpisné označení nebo objektivní spojení tohoto označení s druhovým názvem výrobku nebo spojení zeměpisného označení s fantazijním označením.

Zapsané označení původu smí užívat pouze zapsaný uživatel a nelze na ně poskytovat licenci. Na rozdíl např. od patentovaného vynálezu nebo zapsané ochranné známky, které mají jednoho majitele nebo (u vynálezu) několik spolumajitelů, může vedle sebe existovat více uživatelů označení původu. Každý žádá o zápis do rejstříku samostatně a musí splňovat určité podmínky. Výlučnost práva k označení původu není vztažena k osobě jeho uživatele, ale k místu, odkud tento výrobek pochází. Jeho uživatelem tedy může být každá osoba, která v dané oblasti výrobek vyrábí a pokud tento výrobek má vlastnosti příznačné pro dané označení původu.

Zapsané označení původu nesmí nikdo zneužívat, zejména si je přisvojovat nebo napodobovat, i když pravý původ výrobků je označen, nebo i když označení je použito v překladu nebo v odlišné formě, pokud přes odlišnost je nebezpečí zaměnitelnosti, nebo i když je provázeno výrazy jako "druh, typ, způsob, imitace" apod.

Od označení původu je nutno odlišit údaj o místě výroby - tento údaj nepožívá žádné zvláštní ochrany (např. údaj „Vyrobeno v Olomouci“). Jeho používání může být chráněno pouze předpisy o nekalé soutěži a to proto, aby nedocházelo ke klamání spotřebitelů.

Obdobně je nutné od označení původu odlišovat tzv. označení druhu zboží, které nikam nenáleží a pro nikoho není chráněno. Toto označení může naopak používat každý výrobce (např. Pařížský salám, Turecký med, Frankfurtské párky apod.).
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]