ZPĚT Bohemia Patent

Mezinárodní ochranné známky
ZPĚT na Hlavní stránku


 

Jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí

Ze všeho nejdříve je nutné si uvědomit, že známkové právo je právo teritoriální povahy, tzn. že ochranná známka platí na území toho státu, kde je přihlášena ke známkové ochraně a zapsána do příslušného známkového rejstříku.

Do zahraničí je možné označení přihlásit třemi způsoby:

  • a) zahraniční národní ochranné známky
  • b) mezinárodní ochranná známka podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek
  • c) známka evropského společenství

ad a) zahraniční národní ochranné známky : podává se přihláška ochranné známky do každého státu požadované ochrany samostatně prostřednictvím zahraničního známkoprávního zástupce. Před podáním zahraniční národní ochranné známky je vhodné provést rešerši v zahraničním národním rejstříku. Kancelář podá přihlašovateli všechny potřebné informace o zahraniční národní ochranné známce, včetně národních poplatků. Požadavky na přihlášku ochranné známky, stejně jako výše poplatků souvisejících s podání přihlášky a následným zápisem do známkového registru, je závislá na státu požadované zahraniční ochrany.

ad b) mezinárodní ochranné známky je možné přihlásit na základě zapsané příp. přihlášené národní ochranné známky v CZ a to podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě.

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Hlavní výhodou Madridské dohody je možnost přihlásit ochrannou známku prostřednictvím jediné přihlášky do všech nebo některých zvolených členských zemí. V případě kladného průběhu řízení o přihlášce ochranné známky je tato známka chráněna ve všech zvolených členských státech stejně jako ochranná známka přihlášena národní cestou v každé jednotlivé zemi.

Podmínkou pro podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je zápis (v případě Protokolu pouze přihlášení) národní ochranné známky v zemi původu přihlašovatele. Pokud je přihlašovatel českou právnickou nebo fyzickou osobou, musí nejprve přihlásit svoji ochrannou známku v ČR. Po zápisu této známky do rejstříku ochranných známek ČR(V případě Protokolu již po přihlášení) může přihlašovatel podat svoji přihlášku mezinárodní ochranné známky a vyznačit zvolené země, ve kterých si přeje své označení chránit.

WIPO zapíše ochrannou známku s vyznačením zvolených zemí a zveřejní zápis ochranné známky ve svém věstníku. Tuto informaci obdrží zápisný úřad v každé zvolené zemi. Pokud zápisný úřad zvolené země neodmítne zápis mezinárodní ochranné známky na svém území do jednoho roku (některé země Protokolu mohou uplatnit 18 měsíční lhůtu) ode dne, kdy obdrží informaci o zápisu mezinárodní ochranné známky, požívá mezinárodní ochranná známka ochrany na tomto území automaticky ode dne zápisu v mezinárodním rejstříku (WIPO).

Platnost mezinárodní ochranné známky je 10 let a může být neomezeně obnovována vždy na dalších deset let. Podmínkou pro obnovu mezinárodní ochranné známky je včasné uhrazení obnovovacích poplatků.

Pokud zápisný úřad některé zvolené země odmítne zápis mezinárodní ochranné známky, je na tuto skutečnost přihlašovatel upozorněn a je mu stanovena lhůta k vyjádření. Toto vyjádření je však přihlašovatel povinen podat zápisnému úřadu zvolené země již prostřednictvím svého místního patentového zástupce, který je oprávněn k zastupování v těchto záležitostech. Taková komplikace samozřejmě zvýší náklady na zahraniční ochranu zejména díky tomu, že je třeba platit honorář místního zástupce.

Obvykle se vyplatí přihlásit ochrannou známku do zahraničí prostřednictvím Madridské dohody v případě, že přihlašovatel má zájem o ochranu ve dvou či třech a více členských zemích. Pokud totiž přihlašovatel bude v každé zemi postupovat národní cestou, musí samozřejmě uhradit správní poplatky jednotlivých zápisných úřadů, ale i honorář za zastupování místních patentových zástupců v každé zemi.

Je třeba ještě zdůraznit, že zápis mezinárodní ochranné známky je po dobu 5 let od zápisu závislý na existenci a platnosti národního zápisu ochranné známky v zemi původu. Pokud by např. ochranná známka zapsaná v zemi původu (např. národní česká ochranná známka) byla vymazána zcela nebo částečně z rejstříku ochranných známek, ztrácí i mezinárodní ochranná známka zcela nebo zčásti ochranu.

Seznam členských států Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek včetně členských států Protokolu k této dohodě.

AL

Albánie

HU

Maďarsko

DZ

Alžírsko

MK

Makedonie bývalá Jug.republika

AG

Antigua a Barbuda

ma

Maroko

AM

Arménie

md

Moldavská republika

az

Ázerbájdžán

mc

Monako

BX

Benelux (BE, NL, LU)

mn

Mongolsko

by

Bělorusko

mz

Mosambik

ba

Bosna-Hercegovina

de

Německo

bg

Bulharsko

no

Norsko

cz

Česká republika

pl

Polsko

cn

Čína

pt

Portugalsko

dk

Dánsko

at

Rakousko

eg

Egypt

ro

Rumunsko

ee

Estonsko

ru

Ruská federace

fi

Finsko

sm

San Marino

fr

Francie

sl

Sierra Leone

GE

Gruzínsko (Gruzie, Georgia)

sk

Slovenská republika

HR

Chorvatsko

si

Slovinsko

IS

Island

sd

Súdán

IT

Itálie

sz

Svazijsko

JP

Japonsko

es

Španělsko

yu

Jugoslávie

se

Švédsko

ky

Kazachstán

ch

Švýcarsko

ke

Keňa

tr

Turecko

kp

Korejská lidově dem. Republika

tj

Tádžikistán

cu

Kuba

ua

Ukrajina

kg

Kyrgyzstán

uz

Uzbekistán

ls

Lesotho

gb

Velká Británie

lr

Libérie

vn

Vietnam

li

Lichtenštejnsko

TU

Turkmenistan

lt

Litva

 

Bhutan

lv

Lotyšsko

 

Greece

Poplatky

podle Madridské Dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek

•   

základní poplatek na 10 let

653 CHF

•   

+ je-li ochranná známka v barevném provedení

903 CHF

•   

+ dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb nad tři třídy

73 CHF

•   

+ dodatkový poplatek za ochranu známky v jednom státě

(platí se za každý stát uvedený v žádosti)

73 CHF


Náklady zástupce 10- 15 tis

Individuální poplatky pro země Protokolu ( místo 73 CHF)


Země PROTOKOLU

Základní poplatek

pro počet tříd

každá další třída nad základní

Austrálie

381 CHF

(1tř.)

347 CHF

Estonsko

291 CHF

(1tř.)

104 CHF

Finsko

293 CHF

(1tř.)

108 CHF

Norsko

227 CHF

(1tř.)

108 CHF

Švédsko

230 CHF

(1tř.)

96 CHF

Velká Británie

444 CHF

(1tř.)

124 CHF

Island

239 CHF

(1tř.)

50 CHF

Estonsko

291 CHF

(1tř.)

104 CHF

Gruzínsko

254 CHF

(1tř.)

100 CHF

Japonsko

1337 CHF

(1tř.)

1262 CHF

USA

456 CHF

(1tř.)

456 CHF

Zejména tyto individuální poplatky se velmi často mění. Při Vašem dotazu jsme schopni velmi rychle sdělit aktuální ceny a spočítat náklady ke konkrétní známce.

Pokud se např. do Dánska hradí individuální poplatek nepočítá se za Dánsko již poplatek 73 CHF.

ad c) viz. Známka Společenství
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]