ZPĚT Bohemia Patent

Kdy potřebujete známkovou rešerši
ZPĚT na Hlavní stránku

  Důvodů, kdy je nejen vhodné, ale i nutné (kupř. z hlediska vlastní bezpečnosti ) provést známkovou rešerši je hned několik:
Klikněte Vymýšlíte novou značku pro svůj výrobek, svou službu, nové obchodní jméno, nový reklamní slogan, logo nebo doménu a nevíte, zda toto označení již není registrováno pro někoho jiného, či zda svým označením neporušujete cizí práva a pod.

Podrobnosti...


Klikněte Je Vaše označení schopno být ochrannou známkou?
Není již shodné či zaměnitelně podobné označení registrováno?
Dá se prosadit registrace Vašeho označení, i když něco podobného již existuje?

Podrobnosti...


Klikněte Zakládáte novou společnost a vybíráte nové obchodní jméno?
Pozor! Registrovaná ochranná známka je na závadu užívání obchodního jména při podnikatelské činnosti.

Podrobnosti...


Klikněte Dovážíte či vyvážíte výrobky? Vyvarujte se situace, kdy Vám bude prodej zastaven a zboží zabaveno.

Podrobnosti...


Nekupujte bezhlavě ochranné známky, nebo neuzavírejte známkové licence, nemáte-li ověřeno, zda jsou ochranné známky platné a pro jaké výrobky či služby jsou vlastně registrovány apod.


V mnoha případech (uvažujme ty kladné případy) je dobré znát známkovou aktivitu určitého subjektu, nebo-li co má přihlášeno Váš obchodní partner, Vaše konkurence atd.
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]