ZPĚT Bohemia Patent

TM SEARCH - BLESK

ON-LINE objednávka známkové rešerše
ZPĚT na Hlavní stránku


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ZNÁMKOVÉ REŠERŠE BLESK
OBJEDNAVATEL:
Přesný název organizace nebo jméno
ADRESA:
pro doručování písemné poštovní korespondence
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:
e-mailová adresa:
Telefon včetně předvolby:
FAX včetně předvolby:
Kontaktní osoba:


PŘEDMĚT ŘEŠERŠE

ZNĚNÍ hledaného označení Výsledek rešerše požaduji do
do 24 hodin do 3 dnů do týdne
1.   600 Kč   500 Kč   400 Kč
2.   300 Kč   250 Kč   200 Kč
3.   300 Kč   250 Kč   200 Kč
4.   300 Kč   250 Kč   200 Kč
5.   300 Kč   250 Kč   200 Kč


Označení je ve výrazné grafické podobě / obsahuje obrazový prvek,
a proto zasílám zobrazení označení:
FAXEM POŠTOU Nezasílám nic, označení je pouze slovní


Důležité!
Uveďte výrobky nebo služby (podnikatelská činnost), pro které má být označení užíváno. Popište prosím.Jakým způsobem má být doručen výsledek rešerše?
POŠTOU FAX (všechno faxem) E-MAIL (Zpráva, přílohy poštou) OSOBNĚ


Poznámky / Zvláštní dotazy:

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Já výše uvedený OBJEDNATEL závazně objednávám vypracování známkové rešerše BLESK na území České republiky podle výše uvedených instrukcí. Souhlasím s podmínkami a cenou rešerše a zavazuji se řádně a včas uhradit fakturu za vypracování této rešerše. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly poskytování rešeršních služeb a že s nimi souhlasím. Beru na vědomí, že v případě poskytnutí chybných, neúplných či nepřesných informací v této objednávce může být i výsledek rešerše nepřesný.
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]