ZPĚT Bohemia Patent

TM SEARCH - KOMPLET

Objednávka známkové rešerše
na území České republiky
ZPĚT na Hlavní stránku


  KOMPLET TM SEARCH je nejúplnější známková rešerše s největší vypovídací schopností. V rešeršní zprávě budou obsaženy všechny shodné i zaměnitelné, přihlášené i registrované ochranné známky s účinností na území České republiky. Průzkum bude zaměřen na národní i mezinárodní ochranné známky platné v ČR. Součástí zprávy jsou i výpisy jednotlivých známek. Tento typ rešerše v sobě zahrnuje i právní názor - posudek zápisné způsobilosti a/nebo porušování práv třetích osob a/nebo právního stavu dokumentů.

Aby výsledek rešerše vystihl nejlépe Vaše potřeby, je nutné věnovat pozornost informacím zadávaným do formuláře. Neúplné, nepřesné nebo chybějící vstupní informace mohou mít za následek zdržení či neúplnou rešerši.

Pokud předmětem rešerše má být označení kombinované (slovo + obrázek, slovní prvek v grafické úpravě) nebo pouze obrazové, zašlete prosím vyobrazení faxem nebo poštou.

Můžete si zvolit, zda svoji objednávku chcete poslat prostřednictvím ON LINE formuláře nebo prostřednictvím FAXU. Samozřejmě, že pokud Vám to bude vyhovovat, můžete svojí objednávku poslat i poštou, případně sjednat osobní schůzku.ON-LINE ON-LINE objednávka
FAX Formulář pro objednání faxem, poštou...
(formulář si vytiskněte, vyplňte a zašlete)
  • Soubor ve formátu MS WORD (20kB) - KLIKNĚTE

  • Vyplňte připravenou ON-LINE objednávku a místo odeslání jí vytiskněte z vašeho prohlížeče volbou Tisk (Print) v menu Soubor (File).[ ZPĚT ] [ CENÍK ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]