ZPĚT Bohemia Patent

TM SEARCH - SPECIAL

Objednávka známkové rešerše
na území České republiky
ZPĚT na Hlavní stránku


  SPECIÁL TM SEARCH je zaměřena zejména na aktivitu jednotlivých podnikatelských subjektů v oblasti práv na označení. Výsledkem této rešerše je seznam včetně jednotlivých výpisů všech přihlášených i zaregistrovaných ochranných známek účinných na území České republiky, které vlastní osoba, o kterou se zajímáte. Může se jednat o osobu tuzemskou, ale samozřejmě i zahraniční. Pokud máte zájem o aktivity v oblasti práv na označení této osoby v zahraničí, je třeba objednat typ rešerše ZAHRANIČÍ.

Vzhledem k tomu, že obchodní jména řady podnikatelských subjektů jsou velmi podobná, věnujte prosím pozornost pečlivému a přesnému zadání obchodního jména zkoumané osoby. Pokud si nejste zcela jisti přesným zněním obchodního jména osoby o jejíž známkovou aktivitu se zajímáte, uvěďte prosím do poznámky i další možné varianty obchodního jména.
Obchodní jméno by mělo být shodné se zápisem v obchodním rejstříku případně v živnostenském rejstříku.
U fyzických osob by mělo být obchodní jméno tvořeno z jména a příjmení. Sídlem fyzické osoby by měla být adresa trvalého bydliště. V řadě případů však fyzická osoba uvádí pouze fantazijní jméno jako název své firmy. V takovém případě uveďte prosím možné varianty do poznámky.

Můžete si zvolit, zda svoji objednávku chcete poslat prostřednictvím ON LINE formuláře nebo prostřednictvím FAXU. Samozřejmě, že pokud Vám to bude vyhovovat, můžete svojí objednávku poslat i poštou, případně sjednat osobní schůzku.ON-LINE ON-LINE objednávka
FAX Formulář pro objednání faxem, poštou...
(formulář si vytiskněte, vyplňte a zašlete)
  • Soubor ve formátu MS WORD (20kB) - KLIKNĚTE

  • Vyplňte připravenou ON-LINE objednávku a místo odeslání jí vytiskněte z vašeho prohlížeče volbou Tisk (Print) v menu Soubor (File).[ ZPĚT ] [ CENÍK ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]